Sözlük

Özel zarlar vasıtasıyla hastanın kanındaki zararlı maddeleri süzmek ve böylece kanı temizlemektir.

Boyunda, omuzda veya kasıkta bulunan büyük damarların içine yerleştirilmiş özel tüplerdir.

Kontrast boya kullanılarak alınan arterlerin röntgenidir, bazen anjiyografi olarak da adlandırılır.

Fistül, böbrek yetmezliği için böbrek makinasıyla diyaliz (hemodiyaliz) tedavisi altındaki hastaların uzun süreli olarak rahat bir şekilde diyalize girebilmeleri için yapılan bir damar operasyonudur.

Bir atardamar ile toplardamarın suni bir tüple birbirine ağızlaştırılmasıdır. Fistül ameliyatına göre daha uzun sürer. Fistül yapılamayan hastalara uygulanır.

Böbrek tarafından yapılan bir hormondur. Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttırır. Kronik Böbrek Yetersizliği hastalarında düşük eritropoetin seviyesi yüzünden kan hücrelerinde düşme olur. Hastalar; baş dönmesi, güç kaybı, soluk cilt, yorgunluk hissederler.

Böbreklerin çeşitli nedenlerle tekrar düzelemeyecek şekilde bozulması ve görevlerini yapamamasına bağlı olarak; vücutta su, üre, kreatinin, ürik asit ve diğer zehirli maddelerin birikmesi sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalar vücutlarında su birikmesi sonucunda tansiyon yüksekliği, nefes darlığı gibi şikayetlerle veya üre ve diğer zehirli maddelerin yol açtığı bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik, güçsüzlük, iştahsızlık gibi şikayetlerle ya da potasyum yüksekliği sonucunda kalbin durması riski gibi durumlarla diyaliz ve böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duymaktadır.

Böbrek kanalları içinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılardır. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha yaygın olarak görülen bu hastalık, bir kez oluştuğu takdirde tedavi ile yok edilse bile çoğunlukla tekrarlama eğilimi gösterir. Her yaşta görülebilmekle birlikte 30’lu yaşlardaki bireylerde daha sık gözlenir.

Böbrek rahatsızlığı bulunan bireylere yapılan bir testtir. Bu test ile böbreklerin nasıl çalıştığını anlamak mümkündür. Böbrek içerisinde bir hastalık var ise hastalığın durumu bu test ile anlaşılmaktadır. EGFR testi, böbrek sağlığının kontrolü için yapılır. EGFR testiyle böbreklerin süzme fonksiyonları değerlendirilmektedir. Rahatsızlığı şüphesi vaziyetinde idrar bir gün boyunca biriktirilir. Bununla beraber kreatinin değerleri hesaplanır. EGFR testinin yorumlanması adına kreatinin ve üre değerlerine bakmak önemlidir.

Kanı diyaliz filtresinin içine ve dışına taşımak için kullanılan doğal veya yapay bir damarıdır.

Vücudun kaslarında yapılan atık maddedir ve kandaki kreatinin miktarı böbreğin zararlı maddeleri temizleme kapasitesini gösterir.

Böbrek yetersizliği nedeniyle vücutta birikmiş olan üre, kreatinin potasyum, fosfor gibi çeşitli zararlı ürünlerin ve suyun vücut dışında yer alan yar geçirgen bir membran (zar) yardımıyla kandan temizlenmesi işlemidir.

Sağlığa zarar verebilecek anormal veya aşırı yağ birikimidir.

@AnadoluBöbreğiniDinliyor